oddělovací čára

Projekty EU IOP

oddělovací čára

Projekt:"Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o.,1.etapa, část I" Projekt:"Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o.,1.etapa, část II"
oddělovací čára
Logo EU

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

oddělovací čára

POŘÍZENÍ POZEMKŮ a VÝSTAVBA NOVÝCH RODINNÝCH DOMKŮ PRO SLUŽBU DOZP v AŠI

Projekt s názvem 'Investiční podpora procesu transformace DOZP 'PATA' v Hazlově,příspěvková organizace,1.etapa,část II' byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Integrovaný operační program, registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/07.08463

www.mmr.cz

oddělovací čára

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách .


Projekt realizuje (příjemcem podpory) je: Karlovarský kraj


Podrobnosti k projektu na stránkách Karlovarského kraje více zde.


Transformace PATA Hazlov – Projekt vychází z projektu MPSV ČR - pilotní proces transformace pobytových zařízení a sociálních služeb, do kterého bylo zařazeno zařízení žadatele. Projekt úzce a plynule navazuje na projekt 'Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením 'PATA' v Hazlově, příspěvková organizace, 1.etapa, část I. Předmětem tohoto navazujícího projektu bylo pořízení pozemků a výstavba dalších nemovitostí pro vytvoření skupinových domácností pro 3 x 6 uživatelů transformovaného Domova pro osoby se zdravotním postižením 'PATA' v Hazlově, příspěvková organizace.


V prostředí krásného lesoparku byli postaveny tři rodinné domky pro uživatele s vysokou mírou podpory. V jednom z domků je domácnost pro 6 dětských uživatelů. Všechny stavby jsou bezbariérové a umožňují poskytovat kompletní péči služby DOZP, včetně ošetřovatleské péče vlastním zdravotnickým personálem.


Činnosti v nové sociální službě mají za cíl podpořit aktivizaci klientů, která bude podporovat samostatnost v rámci jejich možností a rozvíjet jejich schopnosti a sociální dovednosti. Získané schopnosti uživatelů služby povedou k maximálnímu možnému začlenění do komunity a umožní jim prožít život v přirozeném sociálním prostředí.


Dalším cílem projektu bylo pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku. Podporovanou aktivitou projektu byla deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení do společnosti


Lidé, kteří byli tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 29 903 686 Kč


Na projekt byla poskytována finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. 25 771 562 Kč, (86,2 % z celkových způsobilých výdajů).


Z prostředků Státního rozpočtu ČR. 4 132 124 Kč, (13,8 % z celkových způsobilých výdajů).


Zahájení projektu: 1. 11. 2012.


Ukončení projektu: 30. 6. 2015.


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  385036|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz