Projekty EU IROP

oddělovací čára

Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši"
oddělovací čára
obrázek logo IROP
oddělovací čára

Projekt s názvem ''Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši'' byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR se spoluúčastí Karlovarského kraje, jako zřizovatele. Integrovaný regionální operační program, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

www.mmr.cz

oddělovací čára

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách .


Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj


Transformace PATA Hazlov“ – Hlavním cílem projektu byla výstavba dvou nových objektů (novostaveb) v obci Aš. Místem realizace projektu je obec Aš, dotčené pozemky: p.p.č.2242/1, ulice Všehrdova a p.p.č.1072/6, ulice Nedbalova. Objekty jsou jednopodlažní, zastavěná plocha každého z nich je 124m2. V každém se budou nacházet 2 individuální domácnosti po dvou uživatelích tj. (2+2)+(2+2).


Dalším cílem projektu bylo vybavení nových domů zařízením a vybavením, následné převedení uživatelů služeb do nových objektů a tím umožnění lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí běžného společenství a žít běžným způsobem života. V nově vybudovaném zázemí je poskytována služba chráněné bydlení. Podporovanou aktivitou byla deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Cílem bylo dosáhnout deinstitucionalizace pobytového zařízení takovým způsobem, aby sociální služby umožnily uživateli setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.


Lidé, kteří jsou tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 10.415.005,- Kč


Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (8.852.754,25 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů).


Z prostředků Státního rozpočtu ČR (520.750,25 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů).


A vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1.041.500,50.- Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).


Stránky Karlovarského kraje


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  385033|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz