Napsali o nás

Kraj chce umožnit mentálně post. lidem žít v přirozeném prostředí
24.06.2010 - Kraj. listy

Vytipoval proto v regionu nejvhodnější lokality, kam by se mentálně postižení mohli přemístit ze současných zařízení sociálních služeb a začlenit se do běžného života. K dispozici by přitom měli síť potřebných sociálních služeb.O těchto oblastech kraj začal jednat se starosty dotčených obcí.

Uskutečnit celý proces umožní dva na sebe navazující projekty, MPSV ČR a Karlovarského kraje. „První projekt je neinvestiční a podporuje transformaci sociálních služeb. Zaměřuje se na sociální začleňování mentálně postižených do běžného života srovnatelného s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí. Do tohoto procesu byla v našem kraji vybrána dvě pobytová zařízení sociální péče – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a „PATA“ v Hazlově,“uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Na první fázi navazuje investiční individuální projekt Karlovarského kraje hrazený z Integrovaného operačního programu MPSV ČR.“Kraj v rámci tohoto projektu dostane okolo 100 milionů korun na výstavbu domků pro asi 89 osob z Mariánské a zhruba 90 lidí z „PATY“ Hazlov,“ dodal Čermák s tím, že žádost o dotaci je zapotřebí podat nejpozději do poloviny roku 2013. Domky pro obyvatele z Mariánské by měly být postaveny v 5 lokalitách – Ostrov, Karlovy Vary, Hroznětín, Dalovice, Nová Role nebo Chodov, v dosahu veřejné dopravy, obchodů či úřadů. Pro lidi z hazlovské „PATY“ se vhodné oblasti k bydlení teprve vytipují. „Během letních měsíců budeme postupně navštěvovat představitele obcí, seznamovat je s naším projektem a budeme se snažit bořit zažitou představu, že by takto postižení lidé měli žít nejlépe na samotě, mimo společnost. Budeme vyjednávat o možnosti nákupu či darování volných pozemků, případně o rekonstrukci stávajících vhodných budov,“ vysvětlil Čermák.

V jednom domku vzniknou vždy 2-3 domácnosti rodinného typu po šesti lidech, pro které by na území obce fungovaly jak ambulantní služby a denní programy, tak osobní asistence a pečovatelská služba. „Nový typ rodinného bydlení je samozřejmě určen jen pro ty osoby zdravotně postižené, které prošly náročným hodnocením, jsou schopny samostatného života a se změnou souhlasí,“ dodal náměstek hejtmana s tím, že jde většinou o lidi, kteří dlouhodobě pobývají v ústavech, aniž by to bylo bezpodmínečně nutné a pro které by pobyt v běžné společnosti byl mnohem přínosnější.

Obcím by mělo začlenění mentálně postižených osob přinést nesporné výhody. Jednak by se navýšil počet obyvatel a s tím spojené daňové výnosy. Došlo by k vytvoření nových pracovních míst pro obyvatele obce a rozšířila by se síť sociálních služeb, které by mohli využívat všichni občané. „Důležitý je i fakt, že jde o lidi, kteří mají prostředky na to, aby mohl i pravidelně platit potřebné poplatky. A co je snad nejpodstatnější – lidé by se podobně jako v jiných evropských zemích naučili soužití s těmi, kteří jsou sice jiní, ale jen proto je přece nemůžeme separovat ,“uzavřel náměstek hejtmana.

  
Návrat zpět na seznam článků
 
oddělovací čára

Počet návštěv:  385037|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz