Napsali o nás

Postižení občané budou žít jako ostatní
25.06.2010 - Chebský deník

Karlovarský kraj vytipoval vhodné lokality, kam by se mentálně postižení mohli přemístit ze současných zařízení sociálních služeb. Projekt se bude týkat také Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově. Podle mluvčí Karlovarského kraje Jany Pavlíkové to umožní dva na sebe navazující projekty, Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Karlovarského kraje.

„První projekt je neinvestiční a podporuje transformaci sociálních služeb,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. „Zaměřuje se na sociální začleňování mentálně postižených do běžného života srovnatelného s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí. Do tohoto procesu byla v našem kraji vybrána dvě pobytová zařízení sociální péče – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a PATA v Hazlově.“ Na první fázi navazuje investiční individuální projekt Karlovarského kraje hrazený z Integrovaného operačního programu MPSV. „V rámci něj kraj dostane okolo 100 milionů korun na výstavbu domků pro asi 89 osob z Mariánské a zhruba 90 lidí z PATY Hazlov,“ dodal Čermák s tím, že žádost o dotaci je zapotřebí podat nejpozději do poloviny roku 2013.

Pro lidi z hazlovské PATY se vhodné oblasti k bydlení teprve vytipují. „Během letních měsíců budeme postupně navštěvovat představitele obcí, seznamovat je s naším projektem a budeme se snažit bořit zažitou představu, že by takto postižení lidé měli žít nejlépe na samotě, mimo společnost. Budeme vyjednávat o možnosti nákupu či darování volných pozemků, případně o rekonstrukci stávajících vhodných budov,“ vysvětlil Čermák.

Mluvčí Jana Pavlíková vysvětlila, že v jednom domku vzniknou 2 až 3 domácnosti rodinného typu po šesti lidech, pro které by na území obce fungovaly jak ambulantní služby a denní programy, tak osobní asistence a pečovatelská služba. „Nový typ rodinného bydlení je samozřejmě určen jen pro ty zdravotně postižené osoby, které prošly náročným hodnocením, jsou schopny samostatného života a se změnou souhlasí,“ dodal náměstek hejtmana.

Obcím by mělo začlenění mentálně postižených osob přinést výhody. Měl by se navýšit počet obyvatel a s tím spojené daňové výnosy. Došlo by k vytvoření nových pracovních míst pro obyvatele obce a rozšířila by se síť sociálních služeb, které by mohli využívat všichni občané. Obyvatelé krok schvalují. „I mentálně postižení jsou lidé,“ řekla Marta Němcová z Chebu. „Pokud to bude možné, jistě i jim prospěje život, který už bude blízko tomu normálnímu.“

Autor: Václava Simeonová  
Návrat zpět na seznam článků
 
oddělovací čára

Počet návštěv:  385030|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz