Napsali o nás

Adventní neděle v Hazlově
08.12.2010 - Listy Ašska

Loni se začalo a letos se pokračuje - Spolek přátel evangelického kostela v Haslově pořádá Adventní neděle. V neděli 28.11. a 5.12.2010 od 17 hodin se v hazlovském kostelíku uskutečnilo první a druhé adventní setkání tohoto roku. Kostelík vyzdobili a o předvánoční atmosféru prvního adventu se postarali paní Romana Bartošová se svým kolegou panem Jiřím Fejtkem z ústavu Pata a Helga Gregorová, která zapůjčila krásný dřevěný betlém a postarala se o občerstvení. Přítomné hosty, a sešlo se jich téměř 70, přivítal majitel kostelíka pan Antonín Podvalský. Vzápětí nastoupily děti z mateřské školy v Hazlově a pod vedením svých učitelek Jany Zadražilové Blanky Podholové představily pásmo vánočních písní a koled. Oceněním byl potlesk všech přítomných po každé písničce.

Po krátké přestávce, již přítomní hosté využili k občerstvení svařeným vínem a rozinkovou štolou, následovalo vystoupení hostů z ústavu na Patě. Jejich vystoupení nacvičené pod vedením paní Hany Rochové bylo zdařilé a taktéž bylo oceněno potleskem. Přítomní si koledy s chutí zazpívali společne s účinkujícími a po příjemně stráveném podvečeru se rozešli do svých domovů. Druhá adventní neděle se již nesla v teměř vánočním duchu. Venku nasněženo, v kostelíku vonělo již upečené vánoční cukroví, štoly a svařené víno. Na úvod vystoupil pan farář Líbal, který uvedl svého nového nástupce na místo faráře pana Pavla Hejzlara. Pan Hejzlar přiblížil přítomným podstatu adventu. K příjemné předvánoční náladě přispěla country skupina Flink Floyd z Chebu, svými vánočními verši paní L. Hojerová a svým nádherným hlasem zazpívala několik tklivých písní paní I. Živčáková

  
Návrat zpět na seznam článků
 
oddělovací čára

Počet návštěv:  385027|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz