Projekty EU OPLZZ

oddělovací čára

Chráněné bydlení PATA v Chebu Chráněné bydlení PATA v Aši
oddělovací čára
obrázek logo ESF

ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 'PATA' v AŠI

Projekt s názvem 'Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením 'PATA' v Hazlově, příspěvková organizace, byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ESF ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/C1.00016

www.esfcr.cz

oddělovací čára

Dne 1. 2. 2014 byl zahájen projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením 'PATA' v Hazlově, příspěvková organizace“.


Projekt realizuje „Domov pro osoby se zdravotním postižením 'PATA' v Hazlově, příspěvková organizace Karlovarského kraje (DOZP).


Projekt je zaměřen na podporu 14 stávajících institucionalizovaných uživatelů velkokapacitní služby DOZP především s mentálním postižením, kterým je v rámci projektu transformace sociálních služeb poskytována nová služba chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006.


Podpora formou sociální služby chráněné bydlení je uživatelům v současné době poskytována v přirozeném sociálním prostředí, v bytech a domcích v běžné zástavbě v Aši a v Krásné. Díky projektu je uživatelům poskytována potřebná zvýšená podpora, zejména v přechodovém období, kdy si budou muset zvykat na nové prostředí, sousedy i nový, samostatnější způsob života.


Činnosti v nové sociální službě mají za cíl podpořit aktivizaci klientů a pomoci jim vyhledat takovou práci, která bude podporovat samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjet jejich schopnosti a sociální dovednosti. Získané schopnosti uživatelů služby povedou k maximálnímu možnému začlenění do komunity a umožní jim prožít život v přirozeném sociálním prostředí.


Další významnou aktivitou projektu je přesně zaměřené vzdělávání 14 uživatelů sociální služby, které se týká poradenství a orientace v oblasti trhu práce, nácvik sociálních a pracovních dovedností, které umožní podpořeným osobám získat nová pracovní místa nebo si udržet ta stávající krátkodobá pracovní místa.


Za podpory nové sociální služby chráněné bydlení se 14 uživatelů sociální služby postupně zapojí do plnohodnotného života svých vrstevníků v komunitě. Získají dovednosti, schopnosti a kompetence k samostatnému rozhodování, péči o vlastní domácnost a možnosti zapojení na trh práce.


Lidé, kteří jsou tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 
oddělovací čára

Počet návštěv:  385035|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz