Projekty EU IROP

oddělovací čára

Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši"
oddělovací čára
obrázek logo IROP
oddělovací čára

PŘÍPRAVA A REALIZACE VÝSTAVBY NOVÝCH DOMKŮ SLUŽBY DOZP a CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ v HAZLOVĚ

Projekt s názvem ''Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově'' byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR se spoluúčastí Karlovarského kraje, jako zřizovatele. Integrovaný regionální operační program, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284

www.mmr.cz

oddělovací čára

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách .


Projekt realizuje (příjemcem podpory) je: Karlovarský kraj


Podrobnosti k projektu na stránkách Karlovarského kraje více zde.


Transformace PATA Hazlov“ – cílem projektu je výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených domech“ A,B“ bude poskytována pobytová sociální služba „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ a v domě „C“ sociální služba „Chráněné bydlení“, celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.


Podpora formou sociální služby DOZP je uživatelům v současné době poskytována ve stávajcím objektu služby v lese u Hazlova. Díky projektu je uživatelům poskytována potřebná zvýšená podpora, zejména v přechodovém období, kdy si budou muset zvykat na nové prostředí, sousedy i nový, samostatnější způsob života.


Činnosti v nové sociální službě mají za cíl podpořit aktivizaci klientů a pomoci jim vyhledat takovou práci, která bude podporovat samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjet jejich schopnosti a sociální dovednosti. Získané schopnosti uživatelů služby povedou k maximálnímu možnému začlenění do komunity a umožní jim prožít život v přirozeném sociálním prostředí.


Dalším cílem projektu bude pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku. Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti


Za podpory nové sociální služby se 16 uživatelů sociální služby postupně zapojí do plnohodnotného života svých vrstevníků v komunitě. Získají dovednosti, schopnosti a kompetence k samostatnému rozhodování, péči o vlastní domácnost a možnosti zapojení na trh práce.


Lidé, kteří jsou tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 28.224.490,- Kč


Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (23.990.816,50 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů).


Z prostředků Státního rozpočtu ČR (1.411.224,50 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů).


A vlastních zdrojů Karlovarského kraje (2.822.449 Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).


Aministraci stavebních projektů pro naše nové služby provádí Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o.


Další informace na webu APDM p.o.


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  156626|  ©2006 - 2018 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz